Сертифициране

Планта Фрукт Експорт ЕООД е сертифицирана съгласно Регламент(ЕО) 834/2007 и Регламент(ЕО) 889/2008 за биологично производство на селскостопански продукти и обозначения за него върху селскостопански и хранителни продукти. Сертифицирането обхваща дейности по биологично събиране, преработка и търговия на диворастящи растения съгласно утвърден от Сертифициращия орган (Балкан Биосерт и ИМО,Швейцария) списък-приложение.

.

Планта Фрукт Експорт ЕООД е сертифицирана
съгласно Феър Уайлд Стандарт-Версия 2 (Август 2010).

Планта Фрукт Експорт ЕООД е въвела изискванията и е сертифицирана
съгласно ИСО 22000:2005

 • Flores et folia Crataegi – “organic"
 • Fructus Crataegi - "organic"
 • Flores Tiliae argent. - "organic"
 • Flores Tiliae offic. - "organic"
 • Folia Tiliae - "organic"
 • Folia Melissae - "organic"
 • Flores Sambuci nigrae - "organic"
 • Fructus Sambuci nigrae - "organic"
 • Fructus Sambuci-Ebuli - "organic"
 • Folia Rubi fruticosi - "organic"
 • Folia Rubi idae - "organic"
 • Folia Urticae - "organic"
 • Radix Urticae - "organic"
 • Herba Millefolii - "organic"
 • Fructus Cynosbati - "organic"
 • Herba Thymi serpyli - "organic"
 • Herba Origani vulg. - "organic"
 • Herba Hyperici - "organic"
 • Herba Centauri - "organic"
 • Fructus Pruni spinosae - "organic"
 • Folia Plantaginis - "organic"
 • Herba Chellidonii - "organic"
 • Fructus Hypocastanae - "organic"
 • Folia Betulae alba - "organic"
 • Folia Corili - "organic"
 • Folia Malvae silvestris - "organic"
 • Flores Malvae silvestris - "organic"
 • Folia Hederae helic. - "organic"
 • Herba Equiseti - "organic"
 • Flores Acaciae - "organic"
 • Folia Fragariae vesca - "organic"
 • Herba Taraxaci - "organic"
 • Radix Taraxaci - "organic"
 • Folia Myrtili - "organic"
 • Fructus Juniperi - "organic"
 • Fructus Malus silvestris - "organic"
 • Herba Violae tricol. - "organic"
 • Radix Bardanae - "organic"
 • Herba Absinthi - "organic"
 • Herba Tanaceti - "organic"
 • Flores Spireae - "organic"
 • Herba Veronicae - "organic"
 • Herba Verbenae - "organic"
 • Herba Stellariae media - "organic"
 • Herba Galegae - "organic"
 • Herba Solidaginis - "organic"
 • Herba Visci albi - "organic"
 • Herba Meliloti - "organic"
 • Herba Euphrasiae - "organic"
 • Herba Fumariae - "organic"
 • Herba Betonicae - "organic"
 • Radix Symphiti - "organic"
 • Folia Symphiti - "organic"
 • Rhizoma Graminis - "organic"
 • Radix Petasitides - "organic"
 • Cortex Salicis alba - "organic"
 • Cortex Querci - "organic"
 • Folia Farfarae - "organic"
 • Folia Juglandis - "organic"
 • Turiones Pini - "organic"
 • Radix Levistici - "organic"
 • Herba Satureja montana - "organic"
 • Flores Lavandulae - "organic"

Всички права запазени