Контакти

Планта Фрукт Експорт ЕООД

Управител – Марлен Стояновска
Завеждащ износ - Цветан Митев
Транспорт и експедиции - Стефка Генчева
Връзки с производители - Владимир Владимиров
Гл. счетоводител - Албена Стоянова
Тел. 0876/065 635,  0876/894 891
Факс 02 944 5011
Е-mail: pfrukt@techno-link.com
Склад с. Войнягово
Тел. 031393 224
Факс 031393 265 

Форма за контакт

Всички права запазени